Barrikad.se     

 

 

 
 

                                                                                                                                                                                                                      kontakt@barrikad.se

 

 

 

Den humanistiska sfinxen svävar fritt i blåsväder. Bild: Per-Olov Forsström

Humaniora i kris

Humaniora som vetenskap och disciplin liknar mest en sfinx – en lustig figur med lejonkropp och människoansikte. Ett hopplock av delar som inte liknar något annat. Det kanske man också kan säga om humaniora. Den humanistiska sfinxen befinner sig dessutom långt från Egyptens sol – snarare befinner den sig i snålblåsten. För humaniora befinner sig i kris! Men vad rör det sig om för slags kris i såfall? Vem bryr sig om humaniora utanför den akademiska världen? Har den något att tillföra vår förståelse för människan, samhället och historien? Eller är det en inomakademisk angelägenhet med betydelse endast för ett intellektuellt fåtal? Tyvärr riskerar nog humaniora att bli en inomakademisk angelägenhet. Men de viktiga frågor som måste ställas är då: Finns det alternativa förhållningssätt till humanioras roll i samhället? Finns det t.o.m. ett kritiskt och samhällsradikalt bildningsideal som kan attrahera fler människor och ge humaniora nytt liv?

Läs mer...    

       

Polisens taktik inför ESF-demonstrationen innebar mer dialog än konfrontation. Bild: Per-Olov Forsström

Polis, polis - dialogpolis

För den som följt efterspelet till European Social Forum i media har det givits flera tillfällen att reflektera kring den mediebild som torgförts i borgerliga dagstidningar. Under forumet anordnades hundratals seminarier och workshops, där man diskuterade hur vi skall möta de utmaningar som världens ställs inför: en skenande kapitalism och ett globalt miljöhot. Under parollen "En annan värld är möjlig" diskuterade man alternativ till det bestående och krackelerande kapitalistiska samhället. Men i borgerliga media är det poliser, poliser och åter poliser som är i fokus. Poliser och kravaller!  Läs mer...

 

En knuten näve i fickan

Med en knuten näve i fickan svär arbetarklassens söner och döttrar över sin situation, över orättvisor och klassklyftor. Med en knuten näve i fickan gör samma arbetarklass ingenting över sin situation, eller? Läs mer...

 

Amaltheamannen - Anton Nilsson

Amalthea och arbetarrörelsen

Beijerskajen i Malmö är platsen för en av de viktigaste händelserna i den svenska arbetar-rörelsens historia, men den som har letat efter något minnesmärke på platsen har – tills nu – letat förgäves. Det var vid Beijerskajen i Malmö som logementfartyget Amalthea låg för ankar, fartyget hyste strejkbrytare som hämtats från England för den pågående konflikten med strejkande hamnarbetare. Natten mellan den 11:e och 12:e juli 1908 placerades en sprängladdning på Amalthea. Bakom dådet stod tre ungsocialister: Anton Nilsson, Algot Rosberg och Alfred Stern. Läs mer...

 

Tala om arbetarklass

Vad innebär det att vara arbetarklass? Åsa Linderborg sätter fingret på den springande punkten i sin bok Mig äger ingen: En arbetare lever i genomsnitt tio år kortare liv än en person ur medel- eller överklass. Den som säger att klass inte betyder något säger att tio år i en människans liv saknar betydelse. Att tala om klass blir allt mer relevant i och med att klasskillnaderna i samhället ökar. Läs mer...

 

Andlighet och civilisationskritik

"Religion är ett opium för folket", menade Karl Marx och syftade på kristendomens position i det västerländska samhället vid 1800-talets mitt. De kristna troslärorna ansågs stå emot den gryende arbetarrörelsens strävanden och istället inta en reaktionär position i samverkan med politiska högerkrafter och militär. Religionskritiken inom vänstern har stått sig ända in i våra dagar. Men hur ställer den sig till den andlighet som växer fram idag och som ofta har en civilisationskritisk potential? Läs mer...

 

Utsläppsrättigheter

till salu?

Förslaget om en global överkommelse av utsläppsrättigheter har lanserats som ett svar på det annalkande miljöhot vi står inför. Det har kluvit vänstern i två läger – de som är för och de som är emot. Klart är att diskussionen väcker viktiga frågor om vilka grupper som bidrar till växthuseffekten och vilka grupper som inte gör det. De som bidrar lite till koldioxidutsläppen är människor som inte kör bil och flyger – eller i förlängningen köper varor som är transporterade med flyg och bil. De som bidrar mycket är de som flyger och kör bil i hög utsträckning, samt köper varor som transporterats långa sträckor. Andreas Malm visar tydligt i sin bok Det är vår bestämda uppfattning att om inget gör nu kommer det att vara för sent hur man kan lägga ett klassperspektiv på detta: de som varken kör bil eller flyger är fattiga människor, de som gör det är rika människor. Läs mer...

Gud i det offentliga samtalet

Har gud någon plats i det offentliga samtalet? Religion har under de senaste decennierna betraktats som en privatsak och religion har varit borta från det offentliga samtalet. Religionskritik har varit en central del av  vänsterns tankegods,  de som har läst sin Marx vill gå ännu längre i sin religionskritik än den liberala hållning - det är inte bara frihet att välja vilken religion man sällar sig till utan även frihet att välja bort religionen helt och hållet  som skall försvaras. Men idag vädrar konservativa  kristna krafter, som ser  kyrkan som en naturlig del av samhället, morgonluft och därför  är frågan om religionens roll i samhället  angelägen att diskutera. Läs mer...

 

Upp till kamp tar oss tillbaka till 1960- och 70-talet. Bild: SVT

Retrokick eller nostalgitripp?

Ser vi tillbaka till vår nära historia, under 70- och 80-talet, präglas våra föreställningar om dessa två decennier av helt skilda politiska förtecken. 70-talet står lika långt till vänster som 80-talet till höger. Varken 70- eller 80-talet är länge sedan historiskt sett, de är tillräckligt nära för att de som var med skall kunna minnas. Är de verkligen redan att betrakta som historia? Och vad är i så fall historia? Läs mer...

 

Väsen för  tredje året i rad på Korröfestivalen. Från vänster syns Mikael Marin (viola), Olov Johansson (nyckelharpa),  André Ferrari (slagverk) och Roger Tallroth (gitarr).    Foto: Ive Brissman

Festivalen som fångar folkmusikens väsen

Varje år under sista helgen i juli förvandlas den lilla hantverksbyn Korrö,  fyra mil söder och Växjö, till världens centrum för folkmusikdiggare, och de småländska skogarna ljuder av musik och dans. Korröfestivalen har under det senaste decenniet etablerat sig som en av de viktigaste händelserna i folkmusikkretsar. Från att under flera år ha levt med den modesta beteckningen "södra Sveriges största folkmusikfestival", tar man i år steget full ut och kallar sig i programbladet för "Sveriges största folkmusikfestival". Ett besök på nämnda festival är därför ett bra sätt att mäta temperaturen på dagens svenska folkmusik. Läs mer...

Konsertrecensioner - Korröfestivalen

Ett axplock ur det digra festivalprogrammet.  

Boot  Läs mer...  Gjallarhorn  Läs mer... 

[ni:d]    Läs mer...  Sågskära   Läs mer...  Väsen  Läs mer...  

 

Hembiträden demonstrerar i Stockholm för åtta timmars arbetsdag.

             Foto ur Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek.                           

Vår förståelse av 1900-talet

I offentlig debatt och vetenskaplig forskning hävdas ofta att 1900-talet har handlat om kampen mellan demokratier och diktaturer. Men på vilket sätt har det gångna seklet präglats av denna kamp, och vilka ideologiska dimridåer har dragits fram inom dagens forskning för att skymma sikten för den verkliga kampen för demokrati, nämligen den som främst fördes genom arbetarrörelsen och som ledde till genomförandet av de sociala och ekonomiska reformer som för det stora flertalet haft en avgörande betydelse för dess frigörelse?  Läs mer...

 

 

Andrew Jamison på Skåne Social Forum i Lund 2006.  Foto: Ive Brissman

Sociala rörelser - från motstånd  till alternativ 

- Sociala rörelser visar hur mänskligheten har klarat sina utmaningar. För att göra det måste man bygga upp en helt ny handlingskraft. Man måste göra människor som inte har makt till mäktiga agenter, det man brukar kalla "empowerment", säger Andrew Jamison, professor i teknologi och samhälle vid Ålborgs universitet samt författare och debattör.  Läs mer...

 

 Att gå politiska intressen till mötes

I kölvattet av den senaste statliga maktutredningen, den s.k. integrationsutredningen, uppstod en livlig debatt i media. Kritiska röster hördes både medan den pågick och sedan den levererat sina resultat. Maktutredningens roll är inte att föreslå förändringar, men att dess rön kan bli hett stoff i den politiska debatten har inte bara integrationsutredningen visat. Men de ger också upphov till viktiga frågor som också handlar om mer generella spörsmål om relationen mellan forskning, politik och makt. Vad innebär det att forskningen går politiska intressen till mötes? Och vad innebär en politisering av forskning?   Läs mer...

 

TEATERMANIFEST!

Teater är ett viktigt element i sökandet efter en känsla, ett tillstånd eller uttryck. Den personliga utvecklingen kan vara i samklang med gruppens eller kollektivets strävan efter insikt. Att förlita sig på sin intuition eller sin känsla strider inte mot ett kritiskt medvetande eller en vilja till samhällelig förändring. 

Läs mer...

Pennan blöder

Här kan du läsa politisk satir och dagsedlar.

Borgerlig besvikelse - en seger för vänstern

Nytt partytrick!

Svart är svart och blir aldrig vitt

Allt löser sig inom den "heliga familjen"!

En stämpel där bak, Björklund!

Överklassfusk

Krisjour i armarna på TV4

Bildt, Bush och demokratin

Överklassnära tjänster för vanligt folk

När alla bitar är blå

En folkpartistisk moralkaka

Ett modest förslag anno 2007

Ett grönflagnande parti

Rent hus hos Olofsson

Klöver i salladen

Arbetarklassbakgrund – ett skamligt nöje

En väska med klass

Första maj, första maj

Dyrköpt debatt!

Känn ingen sorg, Leijonborg!

Livspussel eller lyxpussel?

 

Recensioner

Konsert: Ale Möller Band, Jeriko

Konsert: Marie Bergman, Mundekullafestivalen

Konsert: Niyaz,                              Re:Orientfestival Stockholmsterrassen

Konsert: Tomas Andersson Wij            på Mejeriet i Lund

Bok: Mig äger ingen av Åsa Linderborg

DVD: Monterey Pop Festival

DVD: Dick Cavett Show x 2

DVD: Huset Silvercronas Gåta

DVD: Gymnasielärarens Lilla Röda

 

Låt stå!

Här kan du läsa citat som vi gillar.

Karl Marx

Friedrich Engels

Michel Foucault

Titta, de snackar!

Här kan du läsa citat som vi inte gillar, men som kan vara bra att känna till.

Charles Darwin

Barrikad.se - Vilka är vi?

 

Barrikad är en vänsterinriktad tankeverkstad som verkar på ideell basis. Vi arbetar för en vital vänsterdebatt som griper tag i samtiden där det känns mest, men blickar också tillbaka till arbetarrörelsens historia. Vi ger det politiska olika uttryck från en seriös ideologisk debatt till konstnärliga eller satiriska inslag.

 

Namnet Barrikad har vi valt eftersom det var på barrikaderna som kampen för demokrati och rättvisa tog sin början, och vi för nu traditionen vidare genom att ta steget ut i cyberrymden.

 

 

Barrikad.se

Ansvarig utgivare och tillhandahållare: Henrik Brissman  Ställföreträdande ansvarig utgivare: Ive Brissman © 2007