Barrikad.se

 

 
 

                                                                                                                                                                                                                      kontakt@barrikad.se

 

 

Teatermanifest

 

ANDAS!  ANDAS!  ANDAS!

Teater är ett viktigt element i sökandet efter en känsla, ett tillstånd eller uttryck. Den personliga utvecklingen kan vara i samklang med gruppens eller kollektivets strävan efter insikt. Att förlita sig på sin intuition eller sin känsla strider inte mot ett kritiskt medvetande eller en vilja till samhällelig förändring. Varje förändring börjar inom dig, men denna personliga väckarklocka måste vara en katalysator för en politisk och social förändring i progressiv riktning. Individens strävan eller sökande kan och bör vara i samklang med natur och samhälle, vilket är en del av en samhälls- och civilisationskritik. Ingen är en isolerad ö, och det har blivit dags att börja handla.

I en teatergemenskap bör begrepp som  gruppdynamik, reflexion, omtanke, experimentlusta och samhällsintresse betonas.

Den bärande idén är att skapa små teaterstycken som behandlar och skildrar aktuella, brännbara och för oss angelägna politiska och sociala teman. De kan framföras på scen, i offentliga miljöer eller kanske fångas genom filmkameran. De kan tonsättas eller förenas med andra konstformer som poesi, måleri eller musik. Ingenting är otänkbart eller omöjligt, så länge vi inte låter oss fångas av teknikens eller det förväntades begränsningar. Det väsentliga är inte om man har teatererfarenhet eller är musikalisk utan är receptiv, reflekterande och intresserad av gräns- och sinnesutvidgning samt är politiskt och samhälleligt inriktad. Gemenskap, värme och engagemang är nyckelorden som skall följa gruppen. Teatergruppen kan vara ett äventyr, ett forskningsarbete och en bildningsresa, men detta kräver en grundtrygghet inom gruppen.

En metod för att uppnå grundtrygghet är att praktisera yoga. Man utgår från en yogatradition, där fysiska övningar, andningsövningar, avslappning och medita-tion hjälper oss att öppna porten mot det teateräventyr som skall  påbörjas.

Allt finns i ett flöde, men att ta steget mot förändring måste också inne-bära att  ibland ta ställning. Studera därför nedanstående motsatser, eller ännu hellre  – fyll i själv…

Hellre…   Än…

Beredd     Rädd

Känsla      Rationalitet

Vänster     Höger

Långsamt  Bråttom

Pröva        Avslå

Värme       Kyla

Utvidga     Begränsa

Gemenskap  Allians

Experimentera  Slentriantänka

Meditera     Kontrollera

Djuphet       Flyktighet

Samhällstillvänd  Samhällstillvänjd

Bejaka       Förneka

Trygghet     Utsatthet

Visa           Dölja

Beröra       Distansera

Nakenhet    Begränsning

Medveten   Oreflekterad

Korsa        Skilja

Kritisk       Naiv

Tankfull     Ytlig

Lycka        Lyckas

Närvaro     Karriär

Tilltro       Otro

Förtrolig    Otrolig

Humor      Skämt

Insikt        Avsikt

Nu           Genast

Våga       Vågad

Lysa       Stjärna

Innehåll    Yta

Frihet       Valfrihet

Solidarisk     Solid och arisk

Makt       Mäktig

Praktisk   Präktig

Väntad     Förväntad

"Man måste vara en mycket envis person, för att få bli konstnär i vår kultur.
Det är lätt att spela rollen som en konstnär men att faktiskt skapa något
betyder att gå emot sin uppfostran och utbildning."

Keith Johnstone: Impro improvisation och teater 1985:87

 

Barrikad.se

Ansvarig utgivare och tillhandahållare: Henrik Brissman  Ställföreträdande utgivare: Ive Brissman © 2007