Barrikad.se

 

 
 

                                                                                                                                                                                                                      kontakt@barrikad.se

 


Ett modest förslag anno 2007

Björklund ser med historiska tillbakablickar till föregångaren Bertil Ohlins vars valkampanjer Björklund menar drevs under mottot; "Det ska löna sig att arbeta". Den ekonomiska politik som regeringen nu genomför handlar just om att ansträngning och flit ska uppmuntras, och Björklund formulerar i sitt motto: "Alla kan inte leva på bidrag. Men alla kan bidra med något." (Björklunds installationstal se www.folkpartiet.se).

Vår historiska backspegel når längre än Björklunds och i samman-hanget påminner vi om Jonathan Swifts politiska satir A modest proposal från 1729 där han föreslår vad man kan göra med fattiga barn för att förhindra dem att bli en börda för sina föräldrar eller sitt land och för att de, för att låna Björklunds språkbruk, skall kunna bidra med något och inte ligga samhället till last. Swift föreslår: "I have been assured by a very knowing American of my acquaintance in London, that a young healthy child well nursed is at a year old a most delicious, nourishing, and wholesome food, whether stewed, roasted baked or boiled…".

Tja - vad säger man i Björklunds parti om denna nygamla rätt: Vad står på menyn i alliansens Sverige? Kanske Reinfeldt kan bidra med sitt berömda recept på korvgryta?

 

 

 

Ansvarig utgivare och tillhandahållare: Henrik Brissman  Ställföreträdande Ansvarig utgivare: Ive Brissman © 2007