Barrikad.se

 

 
 

                                                                                                                                                                                                                      kontakt@barrikad.se

 

 

En stämpel där bak, Björklund

Det är dags att säga hejdå till den så kallade flumskolan för nu skall det bli ordning och reda i skolan. Redan i första klass skall det bli obligatoriska betyg, eller som det heter "betygsliknande omdömen". Ett regeringsbeslut väntas under våren, från och med i höstterminen – 08 blir det verklighet. Det meddelade utbildningsminister Jan Björklund vid en pressträff på tisdagen.

– I dag finns det ett förbud mot betygsliknande omdömen. Det förbudet hävs, sade Björklund enligt Aftonbladet (08-01-15) Läraren ska utvärdera elevens kunskapsutveckling i olika ämnen,  och läraren får också kommentera elevens sociala utveckling – ni vet det där som förr hette "ordning och uppförande". Exakt hur omdömena ska utformas bestämmer rektorn på varje skola. Och man kan tycka att det är ganska vagt vad dessa betygsliknade omdömen egentligen innebär.

Kanske kan man tillämpa samma metod som tomten i Disneyfilmen på julafton har: stämpla de små liven där bak. Men istället för att som tomten stämpla dockorna med ett OK där bak, om de kan säga "mamma", kan man ju ha stämplar med IG och MVG. Viktigt att bläcket sitter – helst hela livet – och inte går att ändra förstås.

Men handen på hjärtat Björklund: varför vänta till ungarna är sju år och går i första klass. Är det inte bättre att stämpla de små grynen så fort de kommer ut ur mammas mage på KK? Eller? Vad  skall man gå efter för att betygsätta så små barn? Föräldrarnas inkomst förstås, vad annars! Ju högre inkomst, desto bättre betyg!

 

 

 

 

 

 

Ansvarig utgivare och tillhandahållare: Henrik Brissman  Ställföreträdande Ansvarig utgivare: Ive Brissman © 2007