Barrikad.se

 

 
 

                                                                                                                                                                                                                      kontakt@barrikad.se

 
 Friedrich Engels "Om auktoritet" (1873)

Auktoritet i den bemärkelse det här rör sig om, betyder: en främmande viljas överordning över vår; å andra sidan underordning. Då dess två ord har en dålig klang och då det förhållande de uttrycker är oangenäm för den underordnade parten är frågan om det inte finns något sätt att avvara den; om vi inte – under de nuvarande samhällsförhållandena – kan skapa ett annat socialt system, under vilket denna auktoritet inte längre ges något utrymme och följ-aktligen måste försvinna

 

 

Barrikad.se

Ansvarig utgivare och tillhandahållare: Henrik Brissman  Ställföreträdande ansvarig utgivare: Ive Brissman © 2007