Barrikad.se

 

 
 

                                                                                                                                                                                                                      kontakt@barrikad.se

 

 

En folkpartistisk moralkaka

"Moral är bra. Men dubbel moral är inte dubbelt så bra." (Sydsvenskan 07-09-08) Folkpartiets nya partiledare Jan Björklund låter i sitt installationstal på landsmötet inte bara moral-ismen ersätta den sedan länge uttjänta "snällismen", utan visar också upp ett retoriskt paradexempel på hur man mörkar sin ideologi med tal om moral. Och det stora moraliska dilemmat handlar om attityden till företagare, och den avundsjuka som riktas mot framgångsrika företagare. Så förvandlas kritik, av att företagens vinster eller aktieägarnas anspråk på utdelning är för höga, i den Björklundska moralismen till ett utslag av avundsjuka!

Och kanske är det partiets nya slagord han formulerar när han säger att: "Det är viktigare att bekämpa fattigdom än att bekämpa rike-dom" (Sydsvenskan 07-09-08). Den folkpartistiska ivern att bekämpa, om inte fattigdomen, så i alla fall de fattiga är inte att ta miste på.

En folkpartistisk moralkaka serveras till alla fattiga i alliansens Sverige: för problemet är inte att de är hungriga sedan de står utan pengar från A-kassan, hemlösa utan möjlighet att köpa bostadsrätt eller sjuka utan sjukförsäkring – utan att de är avundsjuka!

 

 

Ansvarig utgivare och tillhandahållare: Henrik Brissman  Ställföreträdande Ansvarig utgivare: Ive Brissman © 2007