Barrikad.se

 

 
 

                                                                                                                                                                                                                      kontakt@barrikad.se

 

 

Överklassfusk

 

 

 

Maud Olofsson har (i ekots lördagsintervju 07-11-10) kommenterat den långa raden av moderata skattefifflare. Hon menar att alla dessa moderata svartaffärer visar något mycket tydligt: nämligen att skattetrycket är för stort. Man måste helt enkelt sänka skatterna för få bukt med problemet med denna typ av fusk inom överklassen. Om folk fuskar är reglerna för stränga och vi måste ha enklare regler, om folk bryter mot reglerna måste vi avskaffa reglerna är Olofsson slutsats. Tro för all del inte att Olofsson kommit fram till någon en generell insikt om hur regelföljande fungerar. För borgerlig klasspolitik är ju känt för att vara inkonsekvent

För regellättnader gäller inte för de där som alliansen påstår fuskar med A-kassa eller sjuk- eller  föräldrarförsäkring. För dem gäller en helt omvänd logik: om folk fuskar är reglerna för snälla och vi måste ha strängare regler. Och hårdare kontroll att reglerna följs!

 

Ansvarig utgivare och tillhandahållare: Henrik Brissman  Ställföreträdande Ansvarig utgivare: Ive Brissman © 2007