Barrikad.se

 

 
 

                                                                                                                                                                                                                      kontakt@barrikad.se

 

Charles Darwin

"I alla civiliserade länder samlar människor ägodelar som de testamenterar till sina barn. Alla barn i ett land har följaktligen inte på långt när samma utgångspunkt i kampen om framgångar. Men detta är långt från något odelat ont. Om kapital inte samlades skulle vetenskap-erna inte utvecklas och det är framför allt tack vare dem som de civiliserade raserna har brett ut sig och fortsätter att göra det, så att de överallt trängt undan de lägre raserna."

Människans härkomst och könsurvalet (1871)

 

 

Barrikad.se

Ansvarig utgivare och tillhandahållare: Henrik Brissman Ställföreträdande ansvarig utgivare: Ive Brissman © 2007