Barrikad.se

 

 
 

                                                                                                                                                                                                                      kontakt@barrikad.se

 

 

Allt löser sig inom den "heliga familjen"!

Den ökande psykiska ohälsan bland unga uppmärksammas av KD. Som botemedel lanserar man ett förslag att man skall kunna spara en del av föräldraledigheten och ta ut den när barnen är tonåringar.

- Vi vill att alla ska ha rätt att spara 30 föräldradagar fram till dess att barnet fyller 18 år, säger riksdagsledamoten Emma Henriksson, som leder kristdemokraternas arbetsgrupp som utarbetar en ny politik för ungdomars uppväxtvillkor, till SvD (08-01-18) och fortsätter:

- Tänk att få vara ledig en dag i veckan med sin tonåring, som man märker mår dåligt, men aldrig kommer in på livet. Man kan vara närvarande med tonårstjejen så att man upptäcker att hon skär sig, eller tonårskillen som har hamnat i fel sällskap.

För inte ställer man den grundläggande frågan; vad det egentligen säger om vår samtid, att tonåringar är alltmer pressade, stressade eller deprimerade och skär sig. Tro för all del inte att KD ser det som ett tecken på ett samhälle som i takt med nyliberalismens härjningar blir allt hårdare – vilket avspeglas bland de unga.

Och tro inte att man ropar efter politiska åtgärder, ekonomiska satsningar på fritidsgårdar, skolpersonal, eller när det har gott så långt, på BUP. För detta kan ju aldrig "ersätta bristande omtänk-samhet och trygghet". Problemen skall lösas inom den heliga familjens ramar. Och boten är förstås, som alltid enligt KD, att mamma är hemma hos ungarna!

 

 

 

 

 

 

Ansvarig utgivare och tillhandahållare: Henrik Brissman  Ställföreträdande Ansvarig utgivare: Ive Brissman © 2007