Barrikad.se

 

 
 

                                                                                                                                                                                                                      kontakt@barrikad.se

 

 

                         

The Dick Cavett Show: Rock Icons 

The Dick Cavett Show: John & Yoko Collection

Det fanns en tid då amerikanska talkshower kunde vara både meningsfulla och kontroversiella, d.v.s. kontroversiella ur ett kulturellt och politiskt perspektiv. En sådan show var Dick Cavett Show på ABC, som sändes mellan 1969 och 1974. Hos Cavett framträdde inte minst 1960- och 70-talets företrädare för den amerikanska kulturrevolutionära kadern för att samtala om Vietnamkriget (ständigt närvarande), kvinnans frigörelse, miljö- eller etnicitetsfrågor. Allt vad som rörde sig under vänstervågens turbulenta och fräscha år kom upp till ytan hos Cavett.

Cavett tog sig tid till sina gäster, lyssnade, men var inte rädd för att även provocera om så behövdes. En entusiastisk och ganska ung studiopublik inramade föreställningarna, och det märks att Cavetts program i hög grad pejlade aktuella stämningar och rörelser. En viktig grupp av gäster utgjorde rockmusikerna, och till vår glädje har några program med dessa släppts på DVD under titeln "Dick Cavett Show: Rock Icons". Här samsas Janis Joplin, Jefferson Airplane, Joni Mitchell, George Harrison, Stevie Wonder, Paul Simon, Sly and Family Stone m.fl. om utrymmet under perioden 1969-74 kring flera intressanta och roande inblickar under en period som väckte många förhoppningar om en rimligare värld än den som mänskligheten då kände. För den som inte kan få nog av Dick Cavett Show rekommenderas även en special-DVD med John Lennon och Yoko Ono. Det kontroversiella paret gästade Cavett vid två tillfällen under 1971 och 1972, och det uppstår ett intressant och givande samspel mellan Cavett och Lennon/Ono, som bereds osedvanligt gott om utrymme i etern, vilket inte på något sätt är oförtjänt. Lennon/Ono kunde orädda diskutera politiskt laddade frågor, trots förföljelserna från och hot om utvisning av den ameri-kanska regimen, i så hög grad att nutidens rock-stjärnor borde beskåda och ta lärdom av. Med andra ord: Se Dick Cavett Show!

Henrik Brissman

Dick Cavett: The Man Himself!  Bild: ABC Photography Archives

Ansvarig utgivare och tillhandahållare: Henrik Brissman  Ställföreträdande Ansvarig Utgivare: Ive Brissman © 2007