Barrikad.se

 

 
 

                                                                                                                                                                                                                      kontakt@barrikad.se

 

 

Karl Marx: 11 Feuerbachtesen (1885)

"Filosoferna har endast tolkat världen på en rad olika sätt: men det gäller att förändra den"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barrikad.se

Ansvarig utgivare och tillhandahållare: Henrik Brissman  Ställföreträdande ansvarig utgivare: Ive Brissman © 2007