Barrikad.se

 

 
 

                                                                                                                                                                                                                      kontakt@barrikad.se

 

 

         Från vänster: Hanna Wiskari, Mia Gustafsson och Petter Berndalen. 

Foto: Ive Brissman

Experimentellt samspel

En av de mer framträdande folkmusikgrupperna i Sverige utgör numera [ni:d], där Mia Gustafsson (fiol), Petter Berndalen (slagverk) och Hanna Wiskari (saxofon) ingår. Trion möttes i Stockholm, och har uppnått ett tätt samspel och visar hur tre olika instrument (och musiker) kan låta som en enhet. Melodin står även i fokus i gruppens musik. Under Korrökonserten bjöds vi på ett bländande och mycket imponerande samspel, som gick i det experimentellas tecken. Understundom övergick gruppens musik nästan i ett slags jazzimprovisation, vilket framför allt Wiskaris ettriga saxofonspel bidrog till. Gustafssons mycket skickliga fiolspel och Berndalens sparsmakade men effektiva slagverkande kan naturligtvis inte heller nog betonas. Det jazzexperimentella anslaget förde onekligen tankarna till Esbjörn Svensson Trio (EST). Berndalen berättade för övrigt att de från början bestämt sig för vem av de tre som skulle hålla i dirigentpinnen för en viss komposition, och därmed vilka som skulle få följa den dirigerande. På så sätt uppstår ett intressant och intrikat samspel, vilket definitivt utgör en spännande förnyelse av svensk folkmusik, även om traditionen alltid finns med som grund, vilket även gäller för [ni:d].

Henrik Brissman

 

 

Ansvarig utgivare och tillhandahållare: Henrik Brissman  Ställföreträdande Ansvarig utgivare: Ive Brissman © 2007