Barrikad.se

 

 
 

                                                                                                                                                                                                                      kontakt@barrikad.se

 

Första maj, första maj...               

Det nya kameleontpartiet moderaterna – ikläder sig Armanikavajen och tar nya steg i sin managementstrategi att marknadsföra sig själva som det nya arbetarpartiet på första maj. Men hur är det egentligen med förankringen i arbetarrörelsen? Partisekreterare Per Schlingman, visar i Expressen 1/5 sina obefintliga insikter i vad arbetarrörelsen står för när han hejar på alla att gå ut och demonstrera första maj. "I dag samlas arbetarrörelsen i Sverige. Alla som dagligen går till sina arbeten har chansen att gemensamt manifestera styrka och solidaritet."

Schlingman har nog funderat en stund vad en rörelse är innan han uttalade sig: Tja – rörelse är ju att gå, typ, och en arbetare är en som jobbar, så en arbetarrörelse – det är måste ju vara att gå till jobbet va! Typ! Höhö…

Eller har han kanske inte ens tänkt själv? Kanske har han bara återanvänt det där gamla skämtet som gubbarna riktade mot kvinnorörelsen under 70-talet – att den bästa kvinnorörelsen är den i sängen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ansvarig utgivare och tillhandahållare: Henrik Brissman  Ställföreträdande Ansvarig utgivare: Ive Brissman © 2007