Barrikad.se

 

 
 

                                                                                                                                                                                                                      kontakt@barrikad.se

 
 

Livspussel eller lyxpussel

Livspussel - ett ord som centerledaren vill ge en feministisk tolkning - handlar om hur medel- och överklasskvinnor kan få vardagslivet att gå ihop. Att både ha barn, familj och göra karriär - och ändå ha välstädat hemma, utan att störa mannen och fordra att han gör sin beskärda del av hushållsgöromålen. Förslag att få bitarna att falla på plats är det så kallade avdraget för hushållsnära tjänster (för inte vill man använda ordet pigavdrag som klingar så illa). Städningen av de välbärgade hemmen kan till en ringa penning överlämnas till kvinnor i arbetarklassen. Men samtidigt är förslaget en del av alliansens övergripande mål: att göra det möjligt att introducera en låglöne-sektor i Sverige.

Men frågan, om hur ser det s.k. livspusslet ser ut för dessa kvinnor i låglönesektorn, ställes aldrig. Städa hemma hos sig själva får man väl göra antingen man vill eller inte. Snarare handlar pusslande för dessa underbetalda kvinnor om att få pengarna att räcka till livets nödtorft, och helst också månaden ut…

Men en sak är uppenbar - det är skillnad på livspussel och lyxpussel!

Barrikad.se

Ansvarig utgivare och tillhandahållare: Henrik Brissman  Ställföreträdande ansvarig utgivare: Ive Brissman © 2007