Barrikad.se

 

 
 

                                                                                                                                                                                                                      kontakt@barrikad.se

 

 

Överklassnära tjänster för vanligt folk

I riksdagens partiledardebatten hamnade Maud Olofsson och Lars Ohly i varsin ringhörna i en debatt om de hushållsnära tjänsterna. Ohly kallade dem "överklassnära tjänster", eftersom det till uteslutande del är överklass som för njuta av denna skattesubvention.

Olofsson framhärdade i att det minsann är vanliga människor som de överklassnära tjänsterna kommer till godo. "När det gäller de så kallade överklassnära tjänsterna, glöm inte att det var överklassen som hade råd på din tid att köpa de här tjänsterna. Idag är det vanliga människor, med vanliga inkomster som har råd att köpa de här tjänsterna. Och få ordning på vardagspusslet."(Dagens eko 07-10-17)

Men det är inte så att Olofsson kan förneka att det är höginkomsttagare som får städat hemma för en struntsumma, det är snarare så att hon försöker få oss att tro att överklassen också är vanliga människor!

 

Ansvarig utgivare och tillhandahållare: Henrik Brissman  Ställföreträdande Ansvarig utgivare: Ive Brissman © 2007