Barrikad.se

 

 
 

                                                                                                                                                                                                                      kontakt@barrikad.se

 

Ett grönflagnande parti

"Nästa gång är det Malmös tur", det lovar Maud Olofsson i sitt tal på centerstämman (Sydsvenskan 31-08-07) där hon drar upp riktlinjerna för centerpartiets segermarsch genom riket. I kommun-fullmäktige i Stockholm och Göteborg, som tidigare varit ointagliga storstadsborgar för det forna bondeförbundet, sitter nu center-partister på rad. Och nu slår man på stort; partiet skall marknads-föras i storstadsregionerna som ett parti som ser samhället ur ett företagarperspektiv.

Kanske är det dags att varna lilla Maud från Hushållningssällskapet i Västerbotten, att inte gå vilse i storstaden och tappa sin lokala förankring?

Därför vill vi, i all välmening, gärna påminna om partiets urhem och till och med bjuda på en slogan, som passar väl i marknadsföringen av det grönflagnande partiet med företagarambitionerna:

Vad Älmhult är för IKEA, är Timbro för centerpartiet!

 

 

Ansvarig utgivare och tillhandahållare: Henrik Brissman  Ställföreträdande Ansvarig utgivare: Ive Brissman © 2007